Succesvolle voortzetting Imagocampagne voor zorg en welzijn in Limburg

Werven is vooruitzien. Een van de werkvelden van Zorg aan Zet (werkt voor zorg en welzijn) is imagoverbetering van de sector, want zonder aantrekkelijk imago als werkgever is het lastig personeel werven.

In 2009 werd gestart met een nieuwe langlopende multimediale campagne, in eerste instantie vooral gericht op de (schoolgaande) jeugd. Onder de titel Ik ben belangrijk en met als thema Kies voor mensen ontwikkelden we de campagne in nauwe samenspraak met Zorg aan Zet en een klankbordgroep van zorgorganisaties.

Onze werkzaamheden omvatten onder meer het ontwikkelen van campagnebeelden, het formuleren van thema’s, websiteontwikkeling, fotografie, werving van ambassadeurs, het ontwikkelen van lespakketten, posters, flyers, gadgets en filmpjes.

Inmiddels staat de campagne als een huis en maakt de jeugd attent op – en warm voor – een carrière in zorg en welzijn, de sector die onder invloed van vergrijzing en ontgroening bij ongewijzigd beleid afstevent op een personeeltekort van honderdduizenden verplegenden en verzorgdenden.

Wij helpen te zorgen dat het zover niet komt.

www.ikbenbelangrijk.nu