Case: Timmermans kantoor en omgeving

Als Creation Station werken we voortdurend aan het vergroten van het onderscheidend vermogen van onze klanten en hun producten of diensten. We zetten ze op de plek die ze verdienen, in de spotlight. In deze case: Timmermans kantoor en omgeving, onderscheidend vermogen van een totaaloplosser.

Hein Timmermans runt samen met zijn broer Guido de speciaalzaak Timmermans kantoor en omgeving. Dat is de nieuwe naam die het familiebedrijf eind vorig jaar introduceerde. Tegelijk met de nieuwe huisstijl en positionering die door Creation Station werd verzorgd. “Sindsdien is het net of we een extra etage op onze professionaliteit hebben gezet,” zegt hij. “We presenteren ons bedrijf op een nieuwe manier en staan zelf ook anders in de wereld. We leveren oplossingen. We ontzorgen onze klanten volledig op het gebied van kantoor. Dat zie je nu ook terug in onze uitstraling.”
Waar het om gaat
De complete make over van Timmermans was gebed in een grotere bedrijfsmatige verandering. Hein Timmermans: “We waren al een hele tijd aangesloten bij de All Office-organisatie toen daar een strategiewijziging werd voorgesteld. Het zou een complete franchise worden, maar dat kwam niet overeen met onze toekomstvisie. We hebben altijd onze eigen boontjes gedopt en dat geeft een goed gevoel. Misschien niet 100% volgens de modellen die op Nijenrode worden gedoceerd, maar wel op een manier waarvoor we waardering van onze klanten krijgen, terwijl we een goede prijs-kwaliteitverhouding realiseren en onze afspraken nakomen. Dat zijn toch de zaken waar het wat mij betreft om draait. Maar toen we dus niet aan die franchiseformule gingen meedoen was er wel meteen de vraag: hoe dan verder?Mooi moment
“We overwogen aanvankelijk om gewoon weer zoals vroeger als Timmermans kantoren verder te gaan, maar eigenlijk was het een moment om dieper op dit soort zaken in te gaan. In een brainstormsessie met Creation Station, het bureau waar we al lang mee samenwerken, hebben we allerlei aspecten van onze transformatie de revue laten passeren. We constateerden dat we verder waren ontwikkeld en dat we die ontwikkeling ook naar buiten uit moesten stralen. Met dat gegeven zijn ze bij Creation aan de slag gegaan.”
“Zij werken in veel opzichten hetzelfde als wij: ontzorgen; erachter komen wat de klant wil, en wat hij echt nodig heeft. Op basis daarvan in samenspraak het ideale aanbod samenstellen. Zo kwamen we op ‘kantoor en omgeving’, omdat onze disciplines verbreed zijn en omdat werk en privé steeds meer naar elkaar toegegroeid zijn. Kantoor en omgeving zijn niet meer zo strikt gescheiden als vroeger.”
“Het hele proces verliep prettig. Het eerste ontwerp zag er al meteen goed uit, alleen de kleurstelling klopte nog niet. We kwamen daarna samen tot een combinatie van kleuren waar we heel tevreden mee waren. Maar bij het bureau kennelijk niet want een week later lag er een nieuw voorstel met compleet andere kleuren, maar die zijn het wel geworden. Ze gingen op eigen initiatief een stap verder en dat was echt een schot in de roos. Het had niet beter kunnen zijn.”Complete huisstijl
De herpositionering was een omvangrijke en ingrijpende operatie die zowel van invloed was op cultuur en strategie, als op de presentatie en uitstraling. De nieuwe huisstijl, op basis van een nieuwe naamstelling, werd het belangrijkste middel om de nieuwe positionering uit te dragen. Er werd een nieuw logo ontworpen en nieuwe huiskleuren vastgesteld. Andere huisstijlelementen zijn de keuze van fotografie, en de positionering van de afzonderlijke elementen op de huisstijldragers, zoals gevel, briefpapier, visitekaartjes, busjes, bedrijfsshirts, reclamezuil, advertenties, catalogi, en zo voort. Een omvangrijk totaalpakket dat een flinke investering vergde. Hein Timmermans: “Het heeft ook te maken met knopen doorhakken en keuzes maken. Op zeker moment leeft het traject en dan kun je niet zeggen, laat dit of dit nog maar een jaartje zitten. Dat geldt voor je briefpapier en enveloppen, ook al hebben we nog de oude die je eerst zou willen opmaken, en het geldt voor de busbelettering en de bedrijfsshirts. Je wilt het in één keer goed doen.”Wonderlijk soepel
“We hebben in die periode met verbeterpunt - een samenwerkingsverband van Creation Station met Mooren Management en Tekstbron/Klankbron - een strategische sessie gehouden over andere bedrijfsmatige aspecten. Dat droeg bij aan de interne helderheid over waar we voor staan en waar we naar toe willen. Dat is belangrijk als je een nieuwe positionering wilt creëren; de uitgangspunten moeten volkomen duidelijk zijn voor iedereen.
Hein Timmermans: “Het hele traject verliep wonderlijk soepel als je bedenkt hoe ingrijpend de positioneringwijziging was. Het voordeel is dat we dezelfde taal spreken als de mensen van Creation. Je voelt de overeenkomsten in denkwijze en opvattingen. Gevoel is belangrijk in zo’n relatie en in hun vak. Ze moeten van een gevoel of abstract idee tot een concreet concept komen.
Dat hele proces waar we doorheen zijn gegaan maakt voor ons ook dingen gemakkelijker. Door de transformatie die we zelf hebben ondergaan spreek ik ook op een andere manier met klanten. Het gaat eigenlijk niet meer over producten, maar vooral nog over oplossingen. Onze klanten weten: dat zijn professionals die weten waarover ze het hebben en dat stralen ze ook uit. Als ik terugdenk aan waar we vandaan komen zie ik dat we een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt, we zijn een stuk verder gekomen. En dat is niet alleen een kwestie van uitstraling; ook het denken dat erachter zit is geëvolueerd.”


“Overtuigd van het advies van je partner”
“Al met al is er met zo’n operatie natuurlijk toch wel een heel bedrag gemoeid en je moet reëel zijn. Op een gegeven moment zag ik het voorstel voor de reclamezuil die voor de ingang moest komen en die ettelijke duizenden euro ging kosten. Die streepte ik uit het plan. Diezelfde dag nog belde Hans me op en zei dat hij wel verwacht had dat ik die zou willen schrappen, maar dat het nu net een van de belangrijkste elementen was. Ik hoorde zijn argumenten en besloot op hun advies te varen, daar kies je een partner voor. Als ik nu die zuil zie staan, dan moet ik er niet aan denken dat die niet door zou zijn gegaan.”


Een voorbeeld van effectiviteit door creativiteit.
Dat is ons onderscheidend vermogen.


Hans Scheffers
Directeur